23 listopada 2017

Saga czyli filiżanka, której nie ma - Cezary Harasimowicz

źródło: W.A.B..
Cezary Harasimowicz, uznany scenarzysta, napisał książkę pełną wspomnień. Snuta przez niego opowieść wiedzie nas przez wieki i zawirowania historii. Pozwala dotknąć nieistniejącego już świata. Świata przodków, którzy wiedli egzystencję, dziś zamkniętą tylko w jego pamięci.


To historia, która pozwala nam zbliżyć się do ludzi, którzy kiedyś żyli, śmiali się i płakali, a obecnie patrzą na nas ze starych, pożółkłych fotografii.

Czytając wspomnienia o rodzinie Królikiewiczów, poznajemy ich codzienne radości i troski, sposób postrzegania świata, a także realia życia w wieku dziewiętnastym i dwudziestym. W czasach, kiedy nasz kraj i polskie społeczeństwo było zgoła odmiennym zbiorem od tego jaki znamy obecnie.

Rodzina Królikiewiczów żyje bowiem w Polsce wielonarodowej, w o wiele większym zróżnicowaniu klasowym i właściwie w społeczeństwie biednym, a także w większości niepiśmiennym. W dużym stopniu rodzina ta tworzy zamożną klasę mieszczańską, która współtworzy część inteligencką ówczesnego polskiego społeczeństwa.

Czytelnik lubujący się w książkach z kategorii wspomnienia mógłby rzec, że tego rodzaju opowieści powstało już wiele, a schemat życia takich rodzin był wszędzie bardzo podobny. Koleje losu, w połączeniu z historią Europy w tamtym okresie, toczyły się podobnie, a z całego dorobku opisywanych rodzin pozostawała po II Wojnie Światowej wiedza, miłość do rodziny i garstka wspomnień oraz fotografii. Co zatem wyróżnia tę opowieść?

Podobnie jak w książce „W ogrodzie pamięci” Joanny Olczak-Ronikier cechą wyróżniającą jest ogromna dawka intymności oraz nietypowy sposób snucia wspomnień. Nie jest to zamknięta fabuła, redagowana i ułożona tak, by czytelnik wchodził do określonego świata i czuł, że czyta pełnowymiarową historię. Tutaj mamy do czynienia z okruchami pamięci, które mają w sobie daty, ludzi, słowa, czyny i przedmioty, które różnymi drogami przybyły do naszych czasów, by przypomnieć nam o ważnej sprawie - o tym, że nasze korzenie są ważną bazą dla naszej i naszych potomków egzystencji.

Cezary Harasimowicz snuje, bogatą w anegdoty, opowieść rodzinną, która ma szczęście ukazać się w formie książki. Dla nas, czytelników, może stać się impulsem do napisania własnych rodzinnych „sag” i „okruchów wspomnień.” Nie musimy przecież nosić znanego nazwiska, by pamiętać i opisać nasze rodzinne historie. Zapewne tak samo interesujące i bogate jak historia rodziny autora.Bardzo dziękuję Wydawnictwu W.A.B. za egzemplarz książki do recenzji.
Cezary Harasimowicz – scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz