9 marca 2016

Werwolf. Ostatni zaciąg Himmlera - Volker Koop

Werwolf. Ostatni zaciąg Himmlera, Volkera Koopa, to jedna z najciekawszych i najbardziej aktualnych publikacji na temat tej organizacji, jaka ukazała się w ostatnich latach nie tylko w Polsce.

Opisując dzieje Werwolfu, idee jego powstania, etapy formowania oddziałów oraz sposób, w jaki propaganda Trzeciej Rzeszy, opisywała ową organizację. Volker Koop, krok po kroku, obala wszystkie mity i niejasności związane z tym narodowosocjalistycznym projektem.



Werwolf miał być, w pierwotnym zamyśle, organizacją skupiającą w sobie oddziały partyzanckie, których zadaniem miało być nękanie wroga oraz utrzymywanie wysokiego morale wśród Niemców. Koop w swojej książce pokazuje, jak praktyka była daleka od pierwotnych założeń. 

Oddziały Werwolfu miały być jednostkami niejawnymi, a często bywało zupełnie odwrotnie. Równie często zamiast nękać wojska wroga, członkowie tej organizacji przeprowadzali akcje, mające na celu, ukaranie niemieckich obywateli, którzy ośmieli się bratać z alianckimi wojskami.

Pisząc o Werwolfie, Volker Koop, wykorzystał niedawno udostępnione źródła dotyczące tej organizacji, a będące w posiadaniu Beauftragter für die Unterlagen der früheren Staatssicherheit, czyli niemieckiej instytucji będącej w posiadaniu setek tysięcy dokumentów na temat Trzeciej Rzeszy. 

Wiele z tych materiałów było wcześniej przechowywanych w archiwach służb bezpieczeństwa NRD. Setki tych dokumentów wnoszą wiele nie tylko do badań nad Werwolfem, ale i do kwerend dotyczących Trzeciej Rzeszy w ogóle.



Bardzo dziękuję Wydawnictwu Prószyński i S-ka za egzemplarz książki do recenzji



Volker Koop - niemiecki publicysta. Autor książek poświęconych historii Niemiec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz